SPOZNAJTE NAS 2018-02-21T11:40:56+00:00

Bruno Kuzmin

Spoznajte nas

Smo predstavniki srednje starostne generacije z mladoletnimi otroki. Tako kot si večina, si tudi mi prizadevamo v okviru družinskih in lastnih zmožnosti zagotoviti optimalen razvoj potomcev, ki so v današnjih, pogosto precej »norih« časih podvrženi različnim družbenim skušnjavam. Med takšne spada internetna zasvojenost, kot stranski produkt družbene digitalizacije 21. stoletja. S tem namenom iščemo rešitve za uravnoteženo in razumno rabo svetovnega spleta, del katerih predstavlja programska oprema za uravnoteženo rabo interneta.

Zunanji sodelavci


Rozana Bažec je Direktorica Zavoda Center za psihosintezo in razvoj človeških potencialov Ljubljana. Je soavtorica in večletna izvajalka programa Šola čustvene inteligence, je članica italijanskih združenj za terapevtsko psihosintezo (S.I.P.T.) in EFPP (The European Federation for Psychosynthesis Psychoterapy). Je soavtorica prve slovenske knjige o čustveni inteligenci Od čustvene inteligence do modrosti srca.

Karlis Blumentals je direktor podjetja Blumentals in idejni oče programske opreme SURFBLOCKER za razumno rabo interneta ter omejevanje njegove uporabe v časovnem in vsebinskem smislu. Podjetje Blumentals spada med vidnejša evropska podjetja s področja izdelave programske opreme s sedežem v Estoniji in razvejano mrežo predstavništev po različnih evropskih državah.

Znaki, ki nakazujejo internetno zasvojenost, so večinoma zlahka opazni. V prvi fazi jih zaznajo predvsem pozorni opazovalci, v kasnejših obdobjih, ko zasvojenost napreduje, postanejo izraziti in takoj opazni tako z vidika posameznika kot njegove širše družbene okolice.

O Internetni Odvajalnici

Internetna odvajalnica predstavlja platformo za uravnoteženo in razumno rabo interneta, del katere predstavlja programska oprema SURFBLOCKER.

Kontakt

  • Sečovlje 129a, 6333 Sečovlje (SLO)

  • 00386 (0)41 406 012
  • info@internetna-odvajalnica.si
  • Pon – Pet: 09 – 15

Zadnji prispevki

2107, 2017
906, 2017

Brezno internetne odvisnosti